Nieuws en Actualiteiten

Het Notariaat Zuidlaren deelt haar kantoor met Makelaardij Zuidlaren van Marjan Fens. Makelaardij Zuidlaren is gevestigd in de voorzijde (Stationsweg 30) en het Notariaat Zuidlaren heeft haar vertrouwde ingang en parkeren aan de achterzijde ('t Achterom 1a).

 

Schenkingsvrijstelling € 100.000,00 in 2017

In 2017 komt de regeling van een schenking van € 100.000 voor de eigen woning weer terug. Als u reeds gebruik heeft gemaakt van de regeling, komt u daarvoor niet nog eens in aanmerking. De regeling kent de volgende kenmerken

 

  • Het hoeft niet te gaan om uw kinderen.
  • De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar zijn, als degene aan wie u de schenking wilt doen al 40 is, maar zijn of haar partner nog niet, dan liggen daar mogelijkheden.
  • Als u als eens eerder de verhoogde vrijstelling voor schenking t.b.v. de eigen woning hebt benut, dan moet u dat bedrag van de € 100.000 aftrekken.
  • U moet kunnen aantonen dat de schenking voor de eigen woning is gebruikt (bijvoorbeeld aflossing hypotheekschuld).

 

In het jaar 2016 mag u ook al extra schenken voor de eigen woning (€ 53.000). Hiervoor gelden eigenlijk dezelfde regels als hiervoor. Het kan misschien lonen om al in 2016 een bedrag te schenken en het restant van de € 100.000 in 2017. Hiermee ontloopt de schenker wat vermogen op BOX 3 peildatum 1 januari 2017. Als de ontvanger echter boeterente moet betalen, dan is het vaak helemaal verstandig om de schenking in tweeën te knippen. Op bijna iedere hypotheek zit een clausule dat u 10% boetevrij mag aflossen. Door zowel in 2016 als in 2017 een aflossing te doen, pakt u 2x de 10% vrije aflossing mee.

EIGEN HUIS OPETEN?!

De kranten hebben er bol van gestaan: de eigen bijdrage in de zorg. Vóór 1 januari 2013 werd er bij opname in een zorgcentrum een bijdrage van u gevraagd, die afhankelijk was van uw belastinginkomen. Maar let op: vanaf 1 januari 2013 is dit gewijzigd! Vanaf 1997 betaalde men een inkomensafhankelijke eigen bijdrage bij opname in een bejaardenhuis en bij opname in een verpleeghuis. Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels wederom gewijzigd 
Er zijn diverse manieren om het box 3-vermogen te verminderen waarbij te denken valt aan actuele testamenten, schenkingen aan de (klein)kinderen (zowel in contanten als op 'papier') en indien de echtgenoot is overleden, uitvoering geven aan het testament waarbij de kindsdelen worden vastgesteld en opeisbaar zijn bij opname in een verzorgings– of verpleeghuis.
Bij de toetsing van het vermogen wordt 2 volle kalenderjaren teruggekeken naar het verloop van het box 3-vermogen en dus is het belangrijk tijdig maatregelen te nemen. Het Notariaat Zuidlaren kan en wil u daarbij behulpzaam zijn. U krijgt in een persoonlijk gesprek advies over uw situatie. 050-4091281.