Familierecht

De notaris is in principe onmisbaar bij personen- en familierechtelijke aangelegenheden, omdat hij op dit gebied deskundig is. De afdeling personen- en familierecht maakt u wegwijs in de wettelijke regels van het erfrecht, de erf-en schenkbelasting, het huwelijksgoederenrecht en overig familierecht. U kunt bij ons terecht voor het opstellen van een testament, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, estate-planning alsmede de afwikkeling van een nalatenschap.

LEVENSTESTAMENT

Wie geeft u het vertrouwen? Of anders gezegd  Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt?

Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Dan is het goed om erover na te denken wie uw financiële belangen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie heeft u het volste vertrouwen? Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. 

Dit kan met een Volmacht , een levenstestament of een testament. Uw keuze is afhankelijk van wat u wilt regelen. Daarbij is het heel belangrijk dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Kom meer te weten over:

Volmacht - u geeft een ander de bevoegdheid namens u te handelen als u hier niet meer toe in staat bent.

Levenstestament - een combinatie van een volmacht en een overzicht van uw persoonlijke wensen.

Testament- hierin legt u vast wie u erfegenamen zijn en welk bedrag of spullen mensen of instellingen krijgen.

Wij kunnen u adviseren over de beste mogelijkheden in uw situatie en uw wensen vastleggen in een notariele akte .Bel ons voor een afspraak of een lezing.  

Vanaf 1 april 2015 werken we voor de levenstestamemten samen met het Notariaat Zuidlaren, Notariaat Aa en Hunze, Notariaat Vries en notariaat 't Suydevelt in Emmen.

 Wanneer u meer informatie wenst over de vorenstaande gebieden verzoeken wij u contact op te nemen met:

Mr. Gea Haak, notaris. Bereikbaar op telefoonnummer: 050-4091281 of per e-mail gea.haak@notariaatzuidlaren.nl

Mr. Michel Maris, kandidaat-notaris. Bereikbaar per e-mail michel.maris@notariaataaenhunze.nl

Het eerste informatiegesprek met Gea Haak of Michel Maris is gratis. Onder het genot van een kopje koffie kunt u allerlei zaken met hen bespreken. Ze nemen de tijd voor u. Laat u goed door hen voorlichten, dat kan later problemen voorkomen.

Echtscheiding

Bovendien kunnen wij u –samen met een advocaat- ook van dienst zijn op het gebied van echtscheiding. Notaris Gea Haak heeft zich specifiek toegelegd op mediation en (echt-)scheidingsaangelegenheden.

Zij is deskundig op het gebied van:

- het opstellen van een (scheidings)convenant;
- het opstellen van een ouderschapsplan;
- het adviseren over alimentatie;
- bemiddeling bij het verdelen van de boedel;
- en alle andere aanverwante aangelegenheden.