Legalisatie handtekening

HANDTEKENING LEGALISEREN.

Vaak komt het voor dat u uw handtekening dient te legaliseren. Indien u een document (bijvoorbeeld een volmacht) moet tekenen die afkomstig is van een notariskantoor. De notarissen hebben een verplichting om bij bepaalde diensten de klant en eventuele uiteindelijk belanghebbende te identificeren. Dit betekent concreet dat uw identiteit moet worden vastgesteld voordat een notaris met zijn werkzaamheden mag beginnen.

Het vaststellen van uw identiteit kan op grond van de wet alleen op basis van uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) plaatsvinden.

Legalisatie

Wanneer u documenten moet tekenen, is het van belang om zeker te weten dat ú ook daadwerkelijk degene bent die getekend heeft. Om daarover zekerheid te kunnen krijgen, dient u een notariële akte op het kantoor van de notaris te tekenen, in aanwezigheid van hem of één van zijn medewerkers. Bij die gelegenheid dient u vanzelfsprekend uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De kosten voor een legalisatie bij het Notariaat Zuidlaren bedragen € 27,50 (incl. btw). Wel graag van tevoren een afspraak maken.

Deze verplichting zit niet alleen op de notariële akte, maar ook op andere documenten. Mocht u echter niet in de gelegenheid zijn om de akte of andere documenten in aanwezigheid van de behandelende notaris of één van zijn medewerkers te tekenen, dan kunt u dat ook doen bij een notaris uit uw directe omgeving. U dient daartoe een afspraak met die notaris te maken, waarna u de documenten in zijn aanwezigheid tekent en hij vervolgens uw handtekening zal voorzien van de verklaring dat het inderdaad úw handtekening is. Dat proces heet 'legalisatie'.

Apostille

Indien gewenst (bijvoorbeeld in internationale gevallen), kan ook de handtekening van de notaris worden gelegaliseerd bij de rechtbank. Dat proces heet 'apostille'.

Aan een legalisatie kan een notariskantoor kosten verbinden. Het is daarom verstandig om daarover vooraf inlichtingen in te winnen. Aan een apostille zijn in ieder geval kosten van de rechtbank verbonden, die deze kosten als 'verschotten' aan u zal doorberekenen.