Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht en bijzondere contracten

De afdeling ondernemingsrecht en bijzondere contracten kan de (startende)ondernemer van dienst zijn.

Bij de afdeling ondernemingsrecht en bijzondere contracten kunt u terecht voor het kiezen van een passende rechtsvorm voor uw onderneming. Wij kunnen u begeleiden bij de oprichting van een besloten vennootschap, vereniging, coöperatie of stichting. Tevens stellen wij contracten voor personenvennootschappen op en kunnen wij u helpen bij de wijziging van statuten. Bovendien kunnen wij u adviseren bij reorganisaties, herstructureringen, overnames en omtrent allerhande contracten.

De Flex-BV werkt.

Per 1 oktober 2012 is de Flex-Bv een feit. Deze aangepaste wetgeving voor BV's wijzigt de regeling voor BV's waardoor het eenvoudiger wordt om een bv op te richten. Zo krijgen aandeelhouders meer vrijheid voor de inrichting van statuten en komt er een evenwichtig systeem van crediteurenbescherming. Het minimumkapitaal van 18.000 euro is afgeschaft. Daarnaast is de blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen niet meer verplicht en worden de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden verruimd. Ook wordt het mogelijk om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, of in een flexibele verdeling van stemrecht.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het minimumkapitaal van 18 000 euro wordt afgeschaft
  • De crediteurenbescherming wordt gebaseerd op een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders
  • Benoeming van een ’eigen’ bestuurder door een aandeelhouder wordt mogelijk
  • De verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen vervalt
  • De mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden worden verruimd
  • Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen kunnen worden ingevoerd
  • De statuten kunnen voorzien in een flexibele verdeling van stemrecht
  • De wettelijke geschillenregeling wordt verbeterd

Wanneer u meer informatie wenst over de vorenstaande gebieden verzoeken wij u contact op te nemen met: Erwin Akkerman, notaris. Bereikbaar op telefoonnummer: 050-4091281 of per e-mail erwin.akkerman@notariaatzuidlaren.nl

Het eerste informatiegesprek met Erwin Akkerman is gratis. Onder het genot van een kopje koffie kunt u allerlei zaken met hem bespreken. Hij neemt de tijd voor u. Laat u goed en tijdig door Erwin Akkerman voorlichten, hiermee kunnen onnodige risico’s en andere vervelende consequenties worden vermeden.