Bewindvoering

Beheer van vermogen, bezit en schulden

De taak van een bewindvoerder strekt zich meestal uit over een aantal jaren. Het gaat dan voornamelijk om het beheer van geld (m.b.t. bezit, schulden of vermogen) en de administratie ervan. Maar ook zaken als huisontruiming, opslag van inboedel, allerlei overheidsregelingen (arbeidsongeschiktheid, bijstand, huur of invaliditeit) en het verzorgen van de belastingaangifte passeren de revue. Controles en toezicht op de werkzaamheden worden uitgevoerd door de Kantonrechter, het Ministerie van Justitie en een Registeraccountant.

De medewerkers die het beschermingsbewind tot taak hebben, zien hun werkzaamheden vooral als ondersteunend en beschermend. Immers hun cliënten hebben dit steuntje in de rug nodig als er sprake is van geestelijke en/of lichamelijke moeilijkheden op grond waarvan het bijzonder lastig is om goed met de financiën om te gaan.

Het Notariaat Zuidlaren is gelieerd aan Kompas Zuidlaren. Kompas Zuidlaren is gevestigd aan de Annerweg te Zuidlaren in het gebouw DE KAZERNE. De medewerkers van Kopmpas Zuidlaren zijn professioneel en nemen de tijd voor u. Laat u goed voorlichten, dat kan later problemen voorkomen. Neem in ieder geval ook de informatiebrochure mee naar huis. Wilt u meer informatie kijk op www.bewindvoering.nl

Kompas Zuidlaren is de bedrijfsnaam waaronder Bewindvoering Zuidlaren werkzaam is en telefonisch te bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 050-409 91 90.